1398/06/26
اولین دوره های بحث آزاد زبان
اولین دوره های بحث آزاد زبان
1398/06/26
دومین مدرسه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دومین مدرسه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1398/06/26
برنامه ژورنال کلاب گروه ارشد آموزش بهداشت و ارتقا ءسلامت
برنامه ژورنال کلاب گروه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
1398/06/26
کسب رتبه اول آزمون دکتری
کسب رتبه اول آزمون دکتری
1398/06/23
تقدیر رئیس دانشکده از دبیر شورای صنفی
تقدیر رئیس دانشکده از دبیر شورای صنفی