خدمات عمومی

         نام و نام خانوادگی                                            سمت                                           مدرک تحصیلی                    شماره تماس مستقیم/داخلی
        رضا پیری زیرکوهی                              خدمات عمومی  
            سکینه بزی                              خدمات عمومی  
           منصور کوهکن                              خدمات عمومی  
      حسین مرعشی منش                                            خدمات عمومی    
          علی سرگزی                              خدمات عمومی  
         عبدالله سارانی                                 نامه رسان  

 

شرح وظایف متصدی خدمات عمومی:

1-جارو ، گرد گيری ، تميز كردن ميزها و كمدها ، نظافت اتاقهای تمام طبقات شامل تی

2 -آماده كردن چای و شستشوی ظروف

3-نظافت روزانه آبدارخانه وسينک های ظرفشويی

4-شستشو و تميز كردن  هفتگی شيشه ها

5-شستشوی هفتگی راهروهای طبقات و پارتيشن ها

6-نظافت هفتگی راهروها ، پله ها ونرده ها

7-جابه جايی نامه ها به ستاد دانشگاه و بالعکس و ادارات سطح شهرو بانکها

8-جابه جايی وسايل واحد ها بنا به درخواست واحد مربوطه

9-جابجايی لوازم مورد نياز درخواست شده واحدها از انبار

10-جمع آوری وسايل اسقاطی و حمل آن به انباراسقاط

11-پذيرايی در هنگام برگزاری جلسات مديران واحدها

12-حمل ميز و صندلی و پذيرايی هنگام برگزاری جشن ها و مرا سمات

13-همکاری كامل با واحد فرهنگی ساختمان در مراسم های مختلف اعم از مشکی پوش كردن ساختمان و در جشن ها آذين بندی ، پخش شيرينی و شکلات و نصب بنرهای فرهنگی

14-آبياری و جمع آوری زباله باغچه های محوطه

15-نظافت محوطه اطراف دانشکده