کارپردازی

          نام و نام خانوادگی                                   سمت                                      مدرک تحصیلی                              شماره تماس مستقیم /داخلی      
           امید هاشم زهی                   کارپرداز                                         1419

   

  شرح وظایف کارپرداز :

 1- مسئول خرید کالا و خدمات لازم برای دانشکده

 2- خرید اجناس با کیفیت بالا و با نازلترین قیمت

 3- استعلام بهای اجناس قبل از خرید، دریافت درخواستهای خرید ازواحدهای متقاضی که به تایید مقام مافوق رسیده اند

 4- تهیه برگ استعلام بها

 5-  استعلام حداقل بهای اجناس پیش از خرید و گزارش به سرپرست مربوطه

 6- بدست آوردن آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از برابربودن با مشخصات خواسته شده

 7- گزینش وانتخاب کالای مرغوب واستاندارد برای خریداری  

 8- تهیه نمونه کالا وارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات

 9- فراهم نمودن ترتیب حمل اجناس خریداری شده به دانشکده

 10- تحویل اجناس خریداری شده به انبار دانشکده ویاواحد درخواست کننده و دریافت رسید

 11-  تهیه فهرست وقیمت پرداختی کالاها ومواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فاکتور خرید

 12-  دریافت تأییدیه از متصدیان فنی مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست  

 13- تنظیم سند هزینه از اجناس  و خدمات خریداری شده برابر با فاکتور، درخواست و رسید و صورتجلسه های مربوطه

 14- ارائه اسناد ودریافت مجدد تنخواه گردان  

 15- تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر سال

 16- تهیه گزارش های لازم

 17- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نیاز سیستم