کارکنان

 

     اسامی کارکنان دانشکده بهداشت

                 نام و نام خانوادگی                 

                               سمت                                 

  شماره تماس داخلی      

                          پست الکترونیک                           

حسین میرشکار

 رئیس امور عمومی و کارگزین

1422

 

نجمه زیبنده

مسئول آموزش

1432

 

الهه گزمه

فاطمه شهریاری

مهرداد صفارزاده

راضیه میر

کارشناسان آموزش

1430

 

مریم کیخایی

دبیرخانه

1489

 

محسن دلیر

مسئول امور مالی

1424

 

سعید پهلوان

حسابدار و امین اموال

1425

 

مینا پویان

 مسئول IT وطراح سایت- کارشناس EDO

1414

 

معصومه کشانی

کارشناس سالن رایانه

1401

 

زهرا دهدار

 مسئول کتابخانه

1418

 

مهدیه بخشی

سارا رضائی

کارشناسان پژوهش

1415

 

منیژه میرحسینی

کارشناس گروه بهداشت عمومی

1411

 

جانعلی نظامی

انباردار

1419

 

امید هاشم زهی

 کارپرداز

1419

 

عبدالعلی خمری

کارشناس مسئول آزمایشگاه

1438

 

عصمت شهریاری

کارشناس آزمایشگاه

1446

 

شهناز سرگزی

کارشناس آزمایشگاه

1436

 

 راضیه خاکسفیدی

کارشناس آزمایشگاه

1444

 

محمد نبی راهداری

حمید گزمه

پرویز فخیره

علی باقری

امور نقلیه

1482

 

رضا پیری زیرکوهی

سکینه بزی

منصور کوهکن

حسین مرعشی منش

علی سرگزی

عبدالله سارانی

 

خدمات

 

 

 


ارتباط با ما

محتوای مرتبط