سامانه آموزش مجازی و وب کنفرانس

سامانه آموزش مجازی و وبینار

 

 سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

http://lms.zaums.ac.irسامانه ورود به وب کنفرانس ( وبینار)

http://vc.zaums.ac.ir


فایل های مورد نیاز وب کنفرانس ( وبینار)

http://it.zaums.ac.ir/uploads/adobeacrobat.pdf


Adobe Plogin


Adobe Flash Player


Persian Fonts


خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط