آشنایی با سایت دانشکده


دانشکده بهداشت یکی از مجهزترین دانشکده های علوم پزشکی از نظر تعداد سیستم های کامپیوتری می باشد.


طبقه دوم دانشکده :


دارای یک سایت مرکزی است که شامل 3 بخش زیر می باشد :

1. بخش کارگاهی سایت که دارای 17 سیستم کامپیوتری جهت برگزاری کارگاه ها و کلاس های عملی می باشد.

2. بخش کارشناسی سایت که شامل 21 سیستم کامپیوتری بوده و جهت استفاده دانشجویان کاردانی و کارشناسی تجهیز گردیده است.

3. بخش کارشناسی ارشد سایت که شامل 9 سیستم کامپیوتری بوده و برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

 


طبقه سوم دانشکده :


شامل یک اتاق کامپیوتر مجهز به 9 سیستم مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی و یک اتاق کامپیوتر مجهز به 4 سیستم  جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می باشد.سایت کارگاهی


سایت کارشناسی


سایت کارشناسی ارشد و دکتری