آزمایشگاه تهویه صنعتی و آلودگی هوا

 

 

لیست تجهیزات آزمايشگاه تهويه صنعتي و آلودگی هوا


        ردیف                                                     نام کالا                                                                         
        1                                             ست تونل باد و مانومتر مورب
        2                                                   بارومتر عمودي
        3                                                   آنمومتر پره اي
        4                                                   آنمومتر حرارتي
        5                                  دستگاه نمونه بردار گرد و غبار محيطيPQ200
        6                                  دستگاه نمونه بردار گرد و غبار محيطيOMNI
        7                              ست نمونه برداري از دودكشWestech مدل9096M
        8                             دستگاه ريل تايم گاز سنج( NO2COMPUR Monitors
        9                             دستگاه ريل تايم گاز سنج( co)    COMPUR Monitors

 

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط