معرفی مدیر و کارشناس edo

                                                      معرفی واحد EDO و شرح وظایف

 

                                            مدیر EDO       

  نام و نام خانوادگی :دکتر فاطمه ستوده زاده

  مدرک تحصیلی :دکترای سیاست گذاری سلامت

تلفن مستقیم/داخلی :1403

آدرس ایمیل:fsetudezade@gmail.com

                                    کارشناس EDO                                          

  نام و نام خانوادگی:مهندس مینا پویان

  مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی نرم افرار

تلفن مستقیم:05433295782

آدرس ایمیل:m.pouyan@zaums.ac.ir