آزمایشگاه ارگونومی

 

 

لیست تجهیزات آزمايشگاه  ارگونومي (مهندسي فاكتور هاي انساني)

 

 

نام کالا

 

1

انحنا سنج

2

آنتروپومترمدل01290

3

گونيومتر بيپ لن

4

گونيومتر پرو

5

انعطاف سنج ديجيتالي

6

انعطاف سنج قابل تنظيم

7

انعطاف سنج ساده

8

داينامو متر

9

كوليس براي عمق سينه

10

آنتروپومتر ثابت

11

صندلي آنتروپومتري

12

چهار پايه آنتروپومتر

13

استاديومتر (ساخت دانشكده)

14

كوليس100سانتي

15

كوليس63 سانتي

16

كوليس50 سانتي

17

كوليس ديجيتال يك متري(الكترون)

18

كوليس20سانتي

19

كوليس30سانتي

20

ترازوي قد و وزن Seca

21

ترازوي ديجيتالLAICA

22

ترازوي ساده هديه

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط