آزمایشگاه عوامل فیزیکی

 

 

لیست تجهیزات آزمايشگاه عوامل فيزيكي


 

نام کالا

 

1

دوزيمتر ايكس و گاما(MINI6100)

 

2

پرتو سنج (دوزيمتر)محيطي (TERRA-MkS-o5)

 

3

مانومتر مورب   TYPE6 AIR FLOW

4

ست كاتا ترمومتر(تر-خشك با سه پايه و ظرف آب)

5

كاتا ترمومتر الكلي معمولي

6

كاتا ترمومتر(نقره اي)

7

رطوبت سنج معمولي

8

رطوبت سنج آسمن(سيباتا)

 

9

رطوبت سنج چرخان CASELLA

10

ترمو هيگروگراف

 

11

WBGT مترسيباتامدل   1  WBGT

 

12

WBGT متر ساخت کمپانی  CEL CASELLA

 

13

دستگاه سنجش ميزان رطوبت و دماي محيط از نوع پراب دار ديجيتالي مدلST-625

 

14

نورسنج هاگنرمدل S3

15

نورسنج ساده(هاگنر)

16

نورسنج ساده مدلINS DX-200

17

نورسنج ساده لوترون مدلLx-105

18

دماسنج ماگزيمم ومينيمم

19

دماسنج معمولي

20

ست دماسنج تر و خشك

21

دماسنج گوي سان

22

اديومتر ساده(غربالگري) WELTON  مدل                  MEVOX ASB15

23

اديومتر كلنيكال   WELTONمدلAD19B

24

اديومترECHOLAB

25

دستگاه سنجش اشعه هاي مضرTES593(ElectroSmog meter)

26

گوس متر سه محورهTES 1394

27

پيتوت

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط