آزمایشگاه ایمنی صنعتی

 

        لیست تجهیزات آزمايشگاه ايمني ساختمان،برق و اطفاء حريق

 

    ردیف                                                                   نام کالا                                                            
1 ميگر 1000 ولت
2 آمپر متر
3 ارت سنج
4 تابلوي آموزشي اعلام و اطفاي حريق
5 انواع كاشف
6 شستي حريق
7 آژير حريق
8 ريموت
9 استرپ لايت
10 انواع اسپرينكلر
11 انواع كپسول هاي اطفائ حريق(آموزشي)
12 انواع عينك هاي حفاظتي
13 انواع دستكش ايمني
14 انواع لباس كار(براي محيط هاي كاري مختلف)
15 لباس نسوز(مخصوص اطفاء حريق)
16 كلاهخود مجهز به ماسك
17 كلاه ايمني
18 كمربند حفاظتي
19 كفش
20 چكمه
21 ماسك تنفسي(مخصوص مواد شيميايي و گردو غبار)
22 گوشي حفاظتي
23 كلاه كاسكت
24 هود رنگ پاشي(لباس مجهز به رابط اكسيژن مخصوص رنگ پاشي)
25 دوش اضطراري
26 پيش بند
27 كارتريج ماسك
28 كلاهخود پارچه اي
29 گتر
30 آستين نمدي

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط