آزمایشگاه پسماندها

 

 

ليست تجهيزات آزمايشگاه پسماندها

 

 

نام کالا

 

1

شیکر

2

آسیاب آزمایشگاهی

3

کوره الکتریکی

4

آون(فور)

5

رطوبت سنج خاک

6

حمام شن

7

حرارت سنج کمپوست

8

PH متر

9

هدایت سنج(EC)

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط