معرفی معاون فناوری اطلاعات


 

 

                               

                                 
                                 
                               

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا انصاری مقدم

                                 
                                مرتبه علمی : استاد
                                 
                                آخرین مدرک و رشته تحصیلی : دکترای (Ph.D) اپیدمیولوژی
                                 
                                محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : سیدنی / استرالیا / 1387
                                 
                                محل کار : دانشگاه علوم پزشکی زاهدان / دانشکده بهداشت / طبقه سوم / دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
                                 
                                پست الکترونیک : ansarialireza@yahoo.com