فرم ارتقاء مرتبه هیات علمی


 

آیین نامه ارتقاء

 

دستورالعمل جدید
دستورالعمل 1

 

 

دستورالعمل 2
فرم آموزشی ارتقاء

 

 

فرم پژوهشی ارتقاء
فرم ثبت مشخصات مقاله

 

 

   دانلود : دستورالعمل_1.doc           حجم فایل 2272 KB
   دانلود : فرم_پژوهشی_ارتقاء.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم_آموزشی_ارتقاء.doc           حجم فایل 74 KB
   دانلود : دستورالعمل_2.doc           حجم فایل 1592 KB
   دانلود : فرم_ثبت_مشخصات_مقاله.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : دستور_العمل_جدید.doc           حجم فایل 62 KB
   دانلود : Ayeen_Ertegh9107,.pdf           حجم فایل 16628 KB