تاریخچه


 

شروع فعالیت های کمیته فرهنگی :کمیته فرهنگی دانشکده از مورخ 93/9/15 بر اساس درخواست کارکنان و موافقت هیات رئیسه دانشکده شروع بکار نمود. همچنین بر اساس فراخوان عمومی بین همکاران، تعدادی از کارکنان و کارشناسان، علاقه مندی خویش را جهت انجام فعالیت های فرهنگی اعلام نمودند که جهت این افراد علاقمند ابلاغ انشایی صادر گردید.