اخبار > جلسه دفاع پایان نامه
 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فروزان بابایی دانشجوی رشته آموزش بهداشت تحت عنوان " بررسی اثر آموزش مبتنی بر مدل فرانظری بر رفتارهای تغذیه ای زنان چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه " راس ساعت 12  روز سه شنبه مورخ 94/12/4  در محل کلاس 204 برگزار می گردد . از تمامی دانشجویان و علاقه مندان دعوت بعمل می آید راس ساعت مقرر در جلسه حضور یابند.


1394/12/04 ٠٧:١٧ Notifications ١١٦٦١


خروج