اخبار > جلسه دفاع پایان نامه
جلسه دفاع  خانم راضیه پاکیزه خو با موضوع " بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و UV (UV/NZVI) در محیط آبی " و خانم شهین احمدی با موضوع " بررسی کارایی فرایند شناور سازی با هوای محلول در حذف آنیلین از محلول های آبی  " و خانم ناهید خوشنام وند با موضوع " بررسی تجزیه فتو کاتالیستی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از نانو ذرات اکسید مس ( CUO/ UV ) در محیط های آبی"

روز دوشنبه مورخ 94/11/19 ساعت 9 صبح در کلاس 202 برگزار خواهد شد.


1394/11/17 ١٣:٠٧ Notifications ١١٥٠٣


خروج