اخبار > جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد هاونگی
 

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد هاونگی دانشجوی رشته بهداشت محیط تحت عنوان "بررسی حذف فتوکاتالیستی کتیکول با نانو ذرات اکسید روی به روش سطح پاسخ از محلول‌های آبی " راس ساعت 10 روز 12/04/96 در محل اتاق ریاست دانشکده بهداشت برگزار گردید.


1396/04/26 ٠٩:١٤ News ١٦٠١٩


خروج