اخبار > انتصاب جناب آقای دکتر ایرج ضاربان بعنوان مدیر گروه بهداشت عمومی
جناب آقای دکتر ایرج ضاربان


با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر گروه بهداشت عمومی تبریک عرض می نماییم.

مطمئناٌ مدیریت  اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی، موجبات ارتقاء بیش از پیش آن مجموعه را فراهم خواهد نمود. از درگاه حضرت سبحان ، تداوم تعالی و توفیق ، سعادت و سیادت جنابعالی را مسالت داریم.


از طرف ریاست، معاونین، کارکنان و دانشجویان دانشکده بهداشت


1396/10/23 ٠٨:٣٠ News ١٧٢٣٤


خروج