اخبار > تبریک به مدیران جدید گروه های آموزشی دانشکده
بدینوسیله دانشکده بهداشت تبریکات خود را جهت انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی عرض می نماید و همچنین مراتب تقدیر و تشکر از زحمات مدیران اسبق گروه ها را بعمل می آورد.


تغییرات در کادر مدیریتی گروه ها به شرح ذیل می باشد :

گروه بهداشت محیط : جناب آقای دکتر فردوس کرد مصطفی پور به جای جناب آقای دکتر ادریس بذرافشان

گروه بهداشت حرفه ای : جناب آقای دکتر مهدی صادقی مالواجردی به جای جناب آقای دکتر رمضان میرزایی

گروه آمار و اپیدمیولوژی : جناب آقای دکتر شاهرخ ایزدی به جای جناب آقای دکتر مهدی محمدی

 


1394/08/16 ٠٧:٤٠ Notifications ١٠٧٨٣


خروج

آخرین عناوین خبری


محتوای مرتبط