عناوین اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازدید کنندگان این صفحه :
613
بازدید کنندگان امروز :
178
کل بازدید کنندگان :
176761
بازدید کنندگان آنلاین :
8
زمان بارگزاری صفحه :
0.6070
ساعت دیواری
اوقات شرعی
صفحه اصلي > حوزه ریاست  > چارت سازمانی  
چارت سازمانی

     چارت سازمانی دانشکده بهداشت زاهدان :


 

 

o        رئیس دانشکده          دکتر شاهرخ ایزدی

o        معاون آموزشی           دکتر مهدی محمدی

o        معاون پژوهشی         دکتر علیرضا انصاری مقدم

 

 

o      اداره خدمات آموزشی و دانشجویی و آمار :

 

o         کارشناس خدمات آموزشی      الهه گزمه

o         کارشناس خدمات آموزشی      مهرداد صفار زاده

o         کارشناس خدمات دانشجویی       حسین اصغری

o         کارشناس آمار و خدمات ماشینی        فاطمه خزاعی

 

 

o      کتابخانه :

 

o      کتابدار ( کارشناس )        زهرا دهدار

o       کتابدار ( کارشناس )        ماندانا صمصام

 

 

o      اداره امور عمومی :

 

o        رئیس       حسین میرشکار

o        حسابدار        الهه میری نژاد

o         کارگزین         حسین میرشکار

o         انباردار          کجیر ملک رئیسی

 

 

 

 

o      گروه آموزشی بهداشت محیط :

 

o         مدیر گروه    دکتر فردوس کرد مصطفی پور

o         عضو هیات علمی   مهندس عطا الله رخش خورشید

o         عضو هیات علمی    مهندس حسین معین

o         عضو هیات علمی   دکتر فردوس کرد مصطفی پور

o         عضو هیات علمی     دکتر ادریس بذرافشان

o         عضو هیات علمی   دکتر حسین کمانی

o         عضو هیات علمی  مهندس زینت مرتضوی

o         عضو هیات علمی     مهندس حمیده اکبری

o         کارشناس بهداشت محیط    عصمت شهریاری

o         کارشناس بهداشت محیط     عبدالعلی خمری

 

 

o      گروه آموزشی بهداشت عمومی :

 

o         مدیر گروه       دکتر غلامرضا مسعودی

o         عضو هیات علمی    دکتر غلامرضا مسعودی

o         عضو هیات علمی     دکتر محمدرضا سراوانی

o         عضو هیات علمی      عزیز الله مجاهد

o         عضو هیات علمی       دکتر عبدالوهاب باغبانیان

o         کارشناس بهداشت عمومی    عباس بهزادیفر

o         کارشناس بهداشت عمومی  فریبا شهرکی ثانوی

 

 

o      گروه آموزشی بهداشت حرفه ای :

 

o         مدیر گروه  دکتر مهدی صادقی مالواجردی

o         عضو هیات علمی   دکتر مهدی صادقی مالواجردی

o         عضو هیات علمی   دکتر رمضان میرزایی

o         عضو هیات علمی   مهندس علی مشکینیان

o         عضو هیات علمی   مهندس راحله هاشمی حبیب آبادی

o         عضو هیات علمی   مهندس مریم هرمزی

 

 

 

o      گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی  :

 

o         مدیر گروه      دکتر شاهرخ ایزدی

o         عضو هیات علمی    دکتر مهدی محمدی

o         عضو هیات علمی    دکتر حسین انصاری

o         عضو هیات علمی     دکتر مهناز شهرکی پور

o         عضو هیات علمی   دکتر سید مهدی طباطبایی

o         عضو هیات علمی   دکتر علیرضا انصاری مقدم

o         عضو هیات علمی    دکتر شاهرخ ایزدی