اخبار > ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر شاهرخ ایزدی و سرکار خانم دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی
 

 

بدینوسیله ارتقاء جناب آقای دکتر شاهرخ ایزدی از مرتبه علمی دانشیاری به استادی و سرکار خانم دکتر راحله هاشمی حبیب آبادی را از مرتبه علمی مربی به استادیاری را که نشان از تلاش‌ها و شایستگی‌های علمی ایشان است، تبریک و تهنیت عرض نموده و در پرتو عنایت پروردگار برای این دو بزرگوار توفیق روزافزون و سلامتی آرزو داریم.

 

 

از طرف معاونین، اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده بهداشت


1396/09/12 ١٣:٠٦ News ١٦٩٥١


خروج
محتوای مرتبط