اخبار > برگزاری اولین کلاس درس بصورت مجازی
 

 

در تاریخ 95/10/1 ، درس اقتصاد مهندسی دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط توسط جناب آقای دکتر محمد خمرنیا بصورت مجازی برگزار گردید. با توجه به پهنای باند مناسبی که اخیرا در اختیار معاونت دانشجویی و خوابگاه ها قرار گرفته است، زیرساخت های لازم برای برگزاری کلاس های مجازی مهیا شده است لذا با توجه به اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، کلاس درس اقتصاد مهندسی بصورت مجازی برگزار گردید. قابل ذکر است در نظرخواهی انجام شده از دانشجویان شرکت کننده در این کلاس، رضایت خوبی از برگزاری کلاس آموزشی بصورت مجازی اعلام شد.


1395/10/07 ٠٨:١٠ News ١٤١٩٢


خروج