اخبار > اعطای جوایز تحصیلی
 

ضمن عرض خیر مقدم خدمت دانشجویان جدید الورود، خواهشمند است اطلاعیه ذیل را با دقت مطالعه نمایند. لازم به ذکر است دانشجویان مشمول تا تاریخ 95/8/10 فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان  soraya.bmn.ir بارگذاری کنند.

 1395/07/17 ٠٨:٢٠ News, Notifications ١٣٥١٩


خروج