کارگاه آموزشی

کارگاه آموزش نحوه ی آماده سازی وب سایت کتابخانه های اقماری دانشگاه با حضور جمعی از کتابداران کتابخانه های دانشگاه توسط سرکار خانم سوری نظامی در روز چهارشنبه 97/10/5 برگزار شد.

 


 

کارگاه آموزش و آشنایی با برنامه عملیاتی کتابخانه های دانشکده ای برای کتابداران دانشگاه

مدرس: زهره سوری نظامی

تاریخ برگزاری: 98/04/05

محتوای آموزشی:

آشنایی با محتویات شیوه نامه چک لیست ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

محتوای آموزشی:

پاورپوینت کارگاه آشنایی با برنامه ی پایش عملیاتی

مستندات:

 


 

خروج


کتابخانه

محتوای مرتبط