معرفی همکاران

 

 

                 

 

نام و نام خانوادگی :  مینا پویان

 

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد کامپیوتر (نرم افزار)

 

سمت :  مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT) و وب سایت دانشکده


پست الکترونیک :  m.pouyan@zaums.ac.ir

تلفن داخلی :  1414

 

 

 

 

 

       
______________________________________________________________________________________________________________        
                             
                    نام و نام خانوادگی :  معصومه کشانی

 

مدرک تحصیلی :  کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

 

سمت :  کارشناس سایت دانشکده


پست الکترونیک :  mkee25245@gmail.com

تلفن داخلی : 1401