معرفی همکاران

                 

نام و نام خانوادگی :  نازنین نصرآبادی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

سمت :  مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT) و وب سایت دانشکده

پست الکترونیک :  na.nasr96@gmail.com

تلفن داخلی :  1414

       
______________________________________________________________________________________________________________        
                             
                    نام و نام خانوادگی :  معصومه کشانی

مدرک تحصیلی :  کاردانی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

سمت :  کارشناس سایت کامپیوتر

پست الکترونیک :  mkee25245@gmail.com

تلفن داخلی : 1401