آزمایشگاه تهویه صنعتی و آلودگی هوا

 

 

لیست تجهیزات آزمايشگاه تهويه صنعتي و آلودگی هوا

 

 

نام کالا

 

1

ست تونل باد و مانومتر مورب

2

بارومتر عمودي

3

آنمومتر پره اي

4

آنمومتر حرارتي

5

دستگاه نمونه بردار گرد و غبار محيطيPQ200

6

دستگاه نمونه بردار گرد و غبار محيطيOMNI

7

ست نمونه برداري از دودكشWestech مدل9096M

8

دستگاه  ريل تايم گاز سنج( NO2)

COMPUR Monitors

9

دستگاه ريل تايم گاز سنج( co) COMPUR Monitors

 


آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط